Skip to the content

For generel support skal du kontakte:

Telefon: +45 87 38 69 99

Mail: info@pcsoft.dk

Service & Support

Vores service og support er altid bemandet indenfor normal arbejdstid og klar til at modtage din henvendelse.

Service- og supportkonceptet er opbygget med en række grund ydelser, der sikrer:

  • Ensartet og effektiv behandling af din henvendelse, samt rapportering af samarbejdet, med opfølgning, anbefalinger og mulige forbedringer.
  • Effektive og hurtige løsninger fra nøglekompetencer.

Med en service- og supportaftale kommer du først i køen til hjælp og support fra erfarne eksperter, så du kan udnytte din løsning optimalt.

Vi hjælper dig med at løse de udfordringer og akutte problemer, som du kan løbe ind i, når du arbejder med din forretningsløsning.

Med serviceanalysen sikre vi, at du udnytter din løsning optimalt, og får mest mulig ud af din softwareinvestering. Vi samler resultaterne i en proaktiv servicerapport (PSR). Rapporten indeholder de iagttagelser vi har gjort, og en konklusion med konkrete forslag og anbefalinger til optimerings- og forbedringsmuligheder.